Публічна оферта

flamix.software
2024-05-17 15:48:55

Цей документ містить публічну пропозицію (в подальшому іменується - «Пропозиції») Сайту flamix.software і укладається між фізичною особою, суб'єктом підприємницької діяльності ФОП Шкабко Д. Ю. і особою, яка успішно пройшла реєстрацію на сайті.

Ця оферта є публічним договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

Уважно вивчіть текст цієї Угоди. Прийняття цієї Угоди шляхом успішного проходження реєстрації на сайті flamix.software і початку використання сервісу означає повне і беззастережне прийняття умов цієї Угоди і всіх інших документів, посилання на які наведені в цій Угоді (далі - "Зв'язані документи").

Якщо Ви не згодні з даною Угодою або з окремими її пунктами, Ви маєте право відмовитися від використання сайту flamix.software (далі просто Сервісу).

Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач заявляє і гарантує, що досяг (ла) як мінімум 18 (вісімнадцяти) - річного віку і є повнолітнім (повнолітньою) за законодавством країни, громадянином (громадянкою) якого є Користувач.


Основні визначення


 1. Загальні умови

  1. Приймаючи умови цієї Угоди і створюючи Особистий Кабінет користувача в сервісі, Користувач погоджується виконувати і дотримуватися всіх правил і вимог по використанню Сервісу, умови Пов'язаних Документів, погоджується з правилами і цінами оплати послуг і правилами здійснення платежів в рамках Сервісу, а Оператор надає користувачеві доступ до сервісу на умовах цієї Угоди і Пов'язаних Документів.

  2. Ні за яких умов, Користувачеві не надаються будь-які майнові інтелектуальні права на Сервіс, його програмного забезпечення.

  3. Повний опис, перелік послуг і функціоналу Сервісу, доступних для використання Користувачем, відбивається в Особистому Кабінеті користувача в сервісі, а також в Пов'язаних Документах. Всі положення Пов'язаних Документів застосовуються до цієї Угоди, як якщо б вони були в нього включені прямо або за допомогою посилання.

  4. Зміст веб-сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

  5. Конкретне найменування, кількість і вартість придбаних Користувачем Продуктів або послуг вказуються в замовленні, що розміщується на сайті \ особистій сторінці. Застосування відповідних умов (субліцензійного договору і / або договору купівлі-продажу) цих Правил до придбання Користувачем Продуктів визначається в замовленні шляхом вказівки на те, що Продукт є правом використання програм для ЕОМ (Ліцензією), чи примірником програми для ЕОМ (Товаром).

 2. Реєстрація користувача

  1. Для отримання доступу до сервісів сайту, користувачеві необхідно створити обліковий запис. У процесі реєстрації Користувач вибирає собі ім'я користувача - "логін", а також пароль. Після успішного проходження процесу реєстрації на Сайті Користувач сайту отримує доступ до Особистої сторінки.

  2. У разі якщо логін, вибраний користувачем, збігається або вкрай подібний по написанню з логіном іншого користувача, Адміністрація Сайту може запропонувати Користувачеві вибрати інший логін.

 3. Права та обов'язки сторін

  Користувач зобов'язаний:

  1. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи сайту.

  2. Не поширювати з використанням веб-сайту будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних або юридичних осіб.

  3. Не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту.

  4. НЕ обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного веб-сайту.

  5. Чи не вчиняти дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мережам, що належать до даного веб-сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на сайті.

  6. Не порушувати систему безпеки або аутентифікації на веб-сайті або в будь-якій мережі, що належить до сайту.

  7. Видавати себе за іншого користувача, використовуючи його логін і пароль.

  8. Повідомляти свій логін і пароль для користування профілем користувача третім особам.

 4. Обмеження

  1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими ліцензією або законодавством України, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання вихідного тексту Програми та / або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

  2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму в будь-якій формі і будь-яким способом, прямо не передбачених ліцензією, в тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірок програмних продуктів, з пропозицією інших програм, налаштувань і інших продуктів, незалежно від цілей такого використання.

  3. Програма повинна використовуватися під своїм найменуванням. Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та / або видаляти присутні в програмі, документації або інших матеріалах, поширюваних Програмі, знаки охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника або інших осіб.

  4. Використання Програми дозволяється лише на умовах ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої умови з Ліцензії заборонено.

  5. Передавати третім особам права в тому числі частково, на використання програмних продуктів для ЕОМ, придбаних на сайті, якщо така передача прямо або побічно заборонена ліцензійними умовами.

  6. Виключне право на Програми належить Правовласнику.

  7. Видавати себе за іншого користувача, використовуючи його логін і пароль.

  8. Повідомляти свій логін і пароль для користування профілем користувача третім особам.

   Обмеження відповідальності за Ліцензією

   Програми надаються на умовах «як є» (as is). Правовласник і його контрагенти не пропонують жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи програм, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, а також не пропонують жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

 5. Відповідальність

   Сервіс не несе відповідальності за:

  1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

  2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і по затримкам пов'язаних з їх роботою.

  3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 6. Порушення угод цієї умови

  1. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення користувача припинити і (або) заблокувати доступ до сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або інші умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії сайту або через технічні неполадки або проблеми.

  2. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування сайтом.

 7. Вирішення суперечок

  1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою для звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

  2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

  3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, наданих їм чинним законодавством України.

  4. Будь-який позов про умови використання сайту, повинен бути пред'явлений за місцем знаходження відповідача.